Fazla AkademikGenel

Tüketim Toplumu

Tüketim, yaşam biçiminin göstergesi olmakta, yaşam tarzları tüketimin sınırlamasında rol oynamaktadır. Günümüzde tüketici artık ihtiyaçları tüketmek yerine sadece tüketmek için alışveriş yapar bir hal aldığı görülmektedir. Tüketim toplumu artık var olduğunu kanıtlamak için tüketeceği nesnelere ihtiyaç duymaktadır. Tüketmek kelimesi yok etmek anlamına da gelmektedir. Tüketici bir nesneyi yok olana kadar kullanır. Aynı zamanda tüketim, kişide oluşan arzuyu, doyumu harekete geçiren, kışkırtan bir olgudur. Tüketici doyuma ulaşmak için ihtiyacı olmadan da tüketmektedir. Tüketicinin o nesneye, ürüne ya da hizmete ihtiyacı olmasa da duygusal ya da fonksiyonel özelliklerini baz alarak sürekli bir tüketim halinde olmaktadır. Tüketim Baudrillard’ın “tüketim toplumu” kavramı modern toplumlarda tüketim ve tüketme arzusunu, tüketmenin ihtiyaç ile değil de arzu ve isteklerle olduğunu ve daha birçok kavram ile daha iyi açıklamaktadır.

Baudrillard’in belirttiğine göre; kapitalizmin tesiriyle, çağdaş tüketim sürecinde insanlar ürünlerden ziyade göstergelere odaklanırlar. Reklamlar tüketiciye vasıta olur göstergeler için. Göstergeler tüketim nesnelerinden oluşur. Tüketimde toplumsal değerler ve imajlar, ihtiyaçlar ve istekler için önemli faktörlerdir. Günümüz tüketim toplumunda gerçek ihtiyaçlarla aslında ihtiyaç olmayıp ama ihtiyaçmış gibi görünen şeyler artık birbirinden ayırt edilememekte ve tüketiciler malları almanın ve onları insanlara göstermenin ayrıcalığını yaşamaktadırlar. İhtiyaç, artık tek bir nesneye duyulan kavram değil, farklılığı yaşama ve hissetme duygusudur.

Farklı bir özellik olarak; kişiler tüketimi gerçek ihtiyaçları yerine, olmazsa olmaz bir amaç olarak nitelendirmişlerdir tüketim toplumunda. Genel olarak halk, sosyal faaliyet olarak piknik, park ve mesire alanları gibi yerine büyük mağaza ve süpermarketlere giderek rahatlamaktadırlar. İhtiyaç hissetsin veya etmesin yığınla ürünlerin bulunduğu bu gibi yerlerde alış-verişlerini yapmaktadırlar. Piknik alanları,gezme alanları olan parklar yerine kocaman hipermarket ve süpermarketler artık alışverişten ziyade, restoran, kafe, oyun alanları ve eğlence merkezleri ile cazip sosyalleşme ve eğlenme alanları haline gelmişlerdir. İnsanlar buralara biraz sosyalleşme maksadıyla uğramaktalar ama farkında olmadan ihtiyaç fazlası, hatta bazen alakasız ürünleri alıp çıkmaktadırlar. Bilhassa hafta içi çalışan insanlar ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade farklı bir yerde güzel zaman geçirmek, haftanın stresinden kurtulmak için alış-veriş yapmak durumunda kalmaktadırlar.

Günümüzde tüketiciler içgüdüsel davranışları ile bir göstergeler nesnesini satın alırlar. Bundan dolayı tüketim, bir var olma tarzı haline gelir. Baudrillard bu durumu Marks’ın kuramı ile ilintili olarak açıklar, Marks kuramında üretimi önceller, Sistemin temel felsefesi; üretimi arttırmak ve elde edilecek faydayı en üst seviyeye çıkarmak. Halbuki, günümüzde tüketim önemlidir. Tüketim nesneleriyle insanlara neyi, nasıl, nerede, ne zaman tüketeceklerine bir bilgi aktarır. Bu nedenledir ki ekonomi artık politik olmaktan çıkmış, kültürel ve ideolojik bir boyut kazanmıştır. Bundan sonra da malların değişim değeri yerine gösterge değeri kendi önemini ortaya koymuştur.

Medyasist

Şahsına Münhasır Üniversite Mezunu, Dijital Pazarlama Uzmanı, Blogger, Podcaster, vs vs...

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Başa dön tuşu