GenelReklama Dair

Krizlerin İşletmeler Üzerine Etkileri

Krizin örgütlere, kuruluşlara ve topluma zararı vardır. Karar mercii tek bir kişi olması ve karar verme yapısının sarsılması, çalışan sayısının azalmaya başlaması, yöneticilerin ve işçilerin psikolojik olarak etkilenmeleri, firmanın batması ya da el değiştirmesi söz konusu zararların başında gelmektedir. İşletme yöneticisinin vereceği herhangi bir yanlış karar ile işletme var olduğu konumdan daha farklı yerlere de gidebilir ve bunun sonucunda işletmeyi kapatmak durumunda da kalınabilir.

Krizi yönetirken olumsuz sonuçlar doğuracak tavırlar; “kurum içi iletişimin aksaması, yönetimin tek elde toplanması, verilen kararların önemini yitirmesi, kurum içinde değişimin azalması, , görev ve sorumlulukların bozulması, kurum üyelerinde korku ve panik oluşması, karar sürecinin aksaması, moral bozukluğu, fizyolojik ve psikolojik çöküntü, öz savunmanın fazlalaşması, departmanlar arası gerginlik” tarzı davranışlar işletmenin krizden olumsuz etkilenmesinin sebeplerindendir.

Krizler işletmelere her zaman olumsuz etkiler getirmezler. Krizlerin aslında yeni fırsatlar sunduğu da görülmektedir. Bunlardan en önemlileri; yeni pazarlar keşfetme, üretimin fazlalaşması ve yeni ürünler ortaya çıkması, yöneticilerin krizden faydalanarak kurum içerisinde yetkisel değişikliklere gidebilmesi ve geleneksel değişiklikler yapması, var olan güçlü grupları etkisiz hale getirilmesi, ve ekonomik olarak tasarruflarını etkili ve kolay bir şekilde ortaya koyabilmeleridir. Kriz fırsatlarına baktığımız zaman bir diğer avantajı ise yeni tecrübeler ve bilgiler kazanılmış olmasıdır. Kriz esnasında krizi fırsata dönüştürme kriz yönetimi hakkında üzerinde durulan önemli bir konu olmaktadır. İşletmelerin yaşadıkları bu krizden kazandıkları tecrübeler bu krizi yönetirken kademelerde meydana gelen değişiklikler bir sonraki krizle nasıl başa çıkacağı konusunda tecrübe olmaktadır. Krizle başa çıkabilmek ve bu krizden çıkarabileceği ders kurumların uzun bir dönemde rekabet gücünü yaratabilmek açısından önemli bir nokta olduğu düşünülmektedir.

Medyasist

Şahsına Münhasır Üniversite Mezunu, Dijital Pazarlama Uzmanı, Blogger, Podcaster, vs vs...

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Başa dön tuşu