Fazla AkademikGenel

AIDA Modeli

Hikaye Öne Çıkanlar
  • Bilgi güçtür
  • Mümkün Olanın Geleceği
  • Hibs ve Ross County taraftarları finalde
  • Günün ipucu: Yine o adam
  • Hibs ve Ross County taraftarları finalde
  • Spieth eksik kesim tehlikesi altında

AIDA Modeli hem reklam hem de pazarlama dünyası açısından önemli bir alana sahiptir. Tüketiciye tüketim yapması için kullanılan bir modeldir. Tüketicilerin davranışları tek bir etki ile kontrol edilemez. Tüketicinin ihtiyacı olan ve tüketicinin dikkatini çekme amacıyla 4 basamaktan oluşmuştur. Bu model sayesinde tüketicilerin yeni bir üründen ya da var olan ürüne veya hizmete eklenen yeni bir özelliği anlatan reklamlarda ilgi uyandırmasında, satın alma isteği ve bunu harekete geçirme stratejisi uygulamaktadır.

AIDA modeli 4 aşamalı şekilde oluşmaktadır;

Dikkat Çekme evresi: AIDA modelinin ilk evresini oluşturmaktadır. Bu evreye göre kurumlar kitlelerine ne göstereceklerini duyurmaktadırlar. Tüketiciler ortaya konan ürün ve hizmetin ne olduğunu ve nasıl oluştuğu ne gibi faydalar sağladığı hakkında bilgi sahibi olarak dikkatleri çekilecektir. İlk evre hedef kitleyi bilgilendirerek dikkat çekmektir.

İlgi uyandırma evresi: AIDA modelinin ikinci evresini oluşturmaktadır. İlk evrede hedef kitle ve tüketici ortaya çıkartılan ürün ve hizmetin var olduğunu artık bilmekte olup ikinci evre olan ilgi uyandırma evresinde ise var olan, bilgi sahibi olunan ürüne ilgi uyandırmaya çalışılır. Bu evre tüketiciye ürün ya da hizmetin somut bir unsur ile kullanılmasıyla olacaktır. 

İstek uyandırma evresi: AIDA modelinin üçüncü evresini oluşturmaktadır. İlk evrede tüketici ürününün varlığından haberi vardır, ikinci evrede ürüne ilgi sağlanmıştır. Bu evrede ise tüketicide ortaya konan ilgiyi satın alma davranışına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu evre en önemli evredir, satın alma davranışı bu evreye bağlıdır

Harekete geçme evresi: İlk evrelerde hedef kitleyi son evreye hazırlama amacı vardır. Ürün ya da hizmetin var olduğu bildirilmiş ve şimdi tamamen satın alma davranışı gösterilmeye gelinmiştir. Bu evre AIDA modelinin son evresidir. Satın alma davranışının gerçekleşmesi için gerekenlerin yapılması gerekmektedir (M.E, 2010).

Medyasist

Şahsına Münhasır Üniversite Mezunu, Dijital Pazarlama Uzmanı, Blogger, Podcaster, vs vs...

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu